top of page

LAW OFFICES OF WENDY HA CHAU

 

 

 

Hãy ủy thác cho văn phòng chúng tôi để bảo vệ quyền lợi của quý vị và gia đình khi thương tích xảy ra.
San Francisco Personal Injury Attorney
Văn phòng chúng tôi có thể đảm nhiệm những trường hợp sau đây:
Gãy xương và bị thương ở khớp xương
Tai nạn xe gắn máy, xe hơi, và xe truck
Bỏng
Tai nạn thuyền/tàu
Tai nạn xe đạp
Gian lận thương mại
Vi phạm bản quyền
Hợp đồng
Amendment thứ nhất (Civil Rights)
Vi phạm luật 42 U.S.C. § 1983
 
Chúng tôi đại diện cho thân chủ với sự tôn trọng và sự chu đáo để mang lại lợi ích tối đa cho thân chủ. Chúng tôi đã giúp quý thân chủ hòa giải được 10.1 triệu tại tòa, thắng 1.4 triệu, và hòa giải đưỢc 900000 khác.
 
*chúng tôi không bảo đảm kết qủa đặc biệt trong bất cứ trường hợp nào
 
LAW OFFICES OF WENDY HA CHAU

580 California Street, Suite 1200
San Francisco, CA 94104


Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại số điện thoại 415-539-6116 
hoặc số (888) 958-1953

 

hoặc qua điện thư info@attorneychau.com

Your details were sent successfully!

bottom of page